Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 128

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (83,6 kB)

< Dziennik nr 127

Dziennik nr 129 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
903 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2007 r. sygn. akt SK 50/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 903 (194,7 kB)
902 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2007 r. sygn. akt P 30/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 902 (56,3 kB)
901 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 901 (60,3 kB)
900 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 900 (61,0 kB)
899 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 899 (57,0 kB)
898 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 898 (216,4 kB)
897 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 897 (66,2 kB)
896 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów zaopatrujących wybrane floty w biopaliwo ciekłe oraz zbiorników, w których magazynowane są biopaliwa ciekłe przeznaczone dla wybranych flot Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 896 (56,8 kB)
895 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 895 (165,1 kB)
894 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 894 (56,8 kB)
893 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 893 (56,8 kB)
892 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 892 (57,2 kB)
891 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 891 (56,9 kB)
890 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 890 (64,1 kB)
889 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 889 (229,0 kB)
888 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 888 (56,9 kB)
887 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 887 (63,8 kB)
886 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 886 (60,4 kB)
885 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 885 (60,2 kB)
884 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 884 (57,1 kB)
883 Ustawa z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 883 (60,8 kB)

< Dziennik nr 127

Dziennik nr 129 >