Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 120

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (76,9 kB)

< Dziennik nr 119

Dziennik nr 121 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
830 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydaniem opinii o tych produktach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 830 (114,3 kB)
829 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 829 (51,4 kB)
828 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 828 (58,2 kB)
827 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 827 (70,0 kB)
826 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 826 (62,9 kB)
825 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 825 (1,4 MB)
824 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 824 (54,0 kB)
823 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy relizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 823 (50,1 kB)
822 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 822 (54,0 kB)
821 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 821 (91,2 kB)
820 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 820 (113,3 kB)
819 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 819 (54,9 kB)
818 Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 818 (129,5 kB)

< Dziennik nr 119

Dziennik nr 121 >