Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 102

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (96,5 kB)

< Dziennik nr 101

Dziennik nr 103 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
710 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowych instytucjach filmowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 710 (85,2 kB)
709 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2008 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 709 (54,2 kB)
708 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizcja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 708 (50,7 kB)
707 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 707 (55,1 kB)
706 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 706 (3,6 MB)
705 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na obszarach podlegających ograniczeniom Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 705 (51,1 kB)
704 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 704 (51,1 kB)
703 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie oznakowania pasz Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 703 (134,4 kB)
702 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombach nakładanych na środki transportu, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 702 (51,7 kB)
701 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie reorganizacji Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 701 (51,7 kB)
700 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 700 (51,7 kB)
699 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 699 (70,2 kB)
698 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 698 (69,4 kB)
697 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 697 (65,9 kB)
696 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 696 (161,4 kB)
695 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia niektórych planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2007 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 695 (1,5 MB)
694 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Krokowa w województwie pomorskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 694 (54,1 kB)
693 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 693 (689,1 kB)
692 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 692 (54,3 kB)
691 Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 691 (63,4 kB)
690 Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 690 (63,8 kB)
689 Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 689 (51,4 kB)

< Dziennik nr 101

Dziennik nr 103 >