Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2007 r. separator

Nr 101

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (57,3 kB)

< Dziennik nr 100

Dziennik nr 102 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
688 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 688 (1,3 MB)
687 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 687 (37,8 kB)
686 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 686 (885,3 kB)
685 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 685 (32,4 kB)
684 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 684 (35,2 kB)
683 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja dołączana do wniosku o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej materiału paszowego z grupy białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grup bakterii i drożdży Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 683 (49,0 kB)
682 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 682 (39,3 kB)
681 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 681 (41,6 kB)
680 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kątach Rybackich od strony lądu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 680 (41,1 kB)
679 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać manometry do opon pojazdów mechanicznych, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 679 (46,0 kB)
678 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać odważniki, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 678 (533,6 kB)
677 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 677 (771,0 kB)
676 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2007 pozycja 676 (34,6 kB)

< Dziennik nr 100

Dziennik nr 102 >