Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 92

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (86,7 kB)

< Dziennik nr 91

Dziennik nr 93 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
646 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 646 (142,7 kB)
645 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 645 (2,0 MB)
644 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzorów wniosków o zmianę specyfikacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 644 (74,7 kB)
643 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 643 (56,5 kB)
642 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 642 (90,7 kB)
641 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 641 (58,5 kB)
640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 640 (85,5 kB)
639 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 639 (169,1 kB)
638 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 638 (63,9 kB)
637 Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 637 (56,0 kB)
636 Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 636 (56,0 kB)
635 Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 635 (55,6 kB)
634 Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 634 (55,6 kB)
633 Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy dotyczącej Drewna Tropikalnego, sporządzonej w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 633 (55,6 kB)

< Dziennik nr 91

Dziennik nr 93 >