Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 79

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (86,0 kB)

< Dziennik nr 78

Dziennik nr 80 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
557 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 557 (1,3 MB)
556 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 556 (222,8 kB)
555 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie dostarczanym na statek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 555 (57,6 kB)
554 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 554 (56,8 kB)
553 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 553 (264,5 kB)
552 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 552 (57,2 kB)
551 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 551 (189,2 kB)
550 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 550 (80,4 kB)
549 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 549 (61,1 kB)
548 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 548 (56,4 kB)
547 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 23 marca 2004 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 547 (56,4 kB)
546 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 546 (67,8 kB)

< Dziennik nr 78

Dziennik nr 80 >