Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 75

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (86,4 kB)

< Dziennik nr 74

Dziennik nr 76 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
530 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2006 r. sygn. akt P 9/05 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 530 (304,7 kB)
529 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2006 r. sygn. akt K 6/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 529 (60,1 kB)
528 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 528 (63,5 kB)
527 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 527 (491,3 kB)
526 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 526 (57,8 kB)
525 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 525 (61,1 kB)
524 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 524 (57,5 kB)
523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 523 (85,2 kB)
522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 522 (60,8 kB)
521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 521 (61,2 kB)
520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 520 (59,8 kB)
519 Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 519 (61,4 kB)
518 Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 518 (65,5 kB)

< Dziennik nr 74

Dziennik nr 76 >