Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 59

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (38,3 kB)

< Dziennik nr 58

Dziennik nr 60 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
423 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 423 (237,8 kB)
422 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 422 (31,0 kB)
421 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 421 (28,0 kB)
420 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 420 (31,8 kB)
419 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 419 (28,6 kB)
418 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Dziełu Pomocy „Ad Gentes” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 418 (27,9 kB)
417 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 417 (27,9 kB)
416 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 416 (143,8 kB)
415 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 415 (34,6 kB)
414 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 414 (31,0 kB)
413 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 413 (49,3 kB)
412 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 412 (99,7 kB)
411 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 411 (35,4 kB)
410 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 410 (32,3 kB)
409 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 409 (43,7 kB)

< Dziennik nr 58

Dziennik nr 60 >