Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 46

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (84,5 kB)

< Dziennik nr 45

Dziennik nr 47 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
335 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2006 r. sygn. akt P 8/05 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 335 (1,2 MB)
334 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 334 (793,9 kB)
333 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 333 (58,9 kB)
332 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 332 (55,7 kB)
331 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 331 (55,4 kB)
330 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 330 (62,1 kB)
329 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 329 (56,0 kB)
328 Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 328 (62,5 kB)
327 Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 327 (54,6 kB)
326 Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, podpisanego dnia 17 grudnia 2004 r. w Genewie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 326 (54,6 kB)
325 Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 325 (54,4 kB)
324 Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 września 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 324 (54,4 kB)
323 Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 323 (54,4 kB)

< Dziennik nr 45

Dziennik nr 47 >