Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 42

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (104,4 kB)

< Dziennik nr 41

Dziennik nr 43 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
292 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 292 (119,3 kB)
291 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 291 (34,3 kB)
290 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 290 (55,9 kB)
289 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 289 (35,1 kB)
288 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 288 (35,4 kB)
287 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 287 (150,9 kB)
286 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 286 (44,5 kB)
285 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dopłat z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne oraz procentowego wskaźnika kontroli producentów rolnych prowadzących te plantacje Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 285 (37,6 kB)
284 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu oraz terminów przekazywania sprawozdań i informacji przez agencje płatnicze do jednostki koordynującej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 284 (32,9 kB)
283 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 283 (134,1 kB)
282 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie warunków ustalania i wypłacania radcom oraz starszym radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 282 (35,1 kB)
281 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 281 (29,9 kB)
280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2006 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 280 (33,3 kB)
279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2006 r. w sprawie dodatku za wieloletnią pracę przysługującego radcom i starszym radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 279 (28,7 kB)
278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 278 (33,9 kB)

< Dziennik nr 41

Dziennik nr 43 >