Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 251

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (470,7 kB)

< Dziennik nr 250

Dziennik dla roku 2007, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1859 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1859 (454,0 kB)
1858 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1858 (440,5 kB)
1857 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1857 (6,4 MB)
1856 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1856 (443,9 kB)
1855 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1855 (444,2 kB)
1854 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2007 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1854 (450,1 kB)
1853 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1853 (448,6 kB)
1852 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1852 (1,2 MB)
1851 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1851 (472,4 kB)
1850 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1850 (494,6 kB)
1849 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1849 (1,5 MB)
1848 Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1848 (441,3 kB)
1847 Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1847 (448,1 kB)
1846 Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1846 (440,3 kB)
1845 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1845 (462,1 kB)
1844 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1844 (459,4 kB)

< Dziennik nr 250

Dziennik dla roku 2007, numer 1 >