Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 247

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (469,6 kB)

< Dziennik nr 246

Dziennik nr 248 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1819 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1819 (565,9 kB)
1818 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1818 (443,8 kB)
1817 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1817 (443,8 kB)
1816 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1816 (1018,3 kB)
1815 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2007 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1815 (440,5 kB)
1814 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1814 (621,4 kB)
1813 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1813 (443,7 kB)
1812 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1812 (440,3 kB)
1811 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1811 (1,7 MB)
1810 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności obserwowania oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1810 (442,8 kB)
1809 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1809 (439,6 kB)
1808 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1808 (442,2 kB)
1807 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1807 (439,5 kB)
1806 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów — POLATOM Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1806 (443,0 kB)

< Dziennik nr 246

Dziennik nr 248 >