Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 237

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (86,8 kB)

< Dziennik nr 236

Dziennik nr 238 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1722 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1722 (69,5 kB)
1721 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1721 (57,0 kB)
1720 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1720 (56,8 kB)
1719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1719 (71,3 kB)
1718 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych dopuszczonych do obrotu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1718 (288,8 kB)
1717 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1717 (56,4 kB)
1716 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1716 (56,6 kB)
1715 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1715 (56,6 kB)
1714 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków rozliczeń z bankami z tytułu poręczeń Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1714 (214,7 kB)
1713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1713 (56,6 kB)
1712 Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1712 (56,6 kB)
1711 Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1711 (55,9 kB)
1710 Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1710 (55,9 kB)
1709 Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1709 (55,9 kB)

< Dziennik nr 236

Dziennik nr 238 >