Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 221

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (86,6 kB)

< Dziennik nr 220

Dziennik nr 222 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1628 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1628 (1,1 MB)
1627 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2006 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1627 (57,4 kB)
1626 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1626 (60,9 kB)
1625 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1625 (401,5 kB)
1624 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1624 (60,3 kB)
1623 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1623 (57,4 kB)
1622 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1622 (137,7 kB)
1621 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1621 (864,4 kB)
1620 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1620 (57,1 kB)
1619 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1619 (1,6 MB)
1618 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1618 (465,4 kB)
1617 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1617 (57,0 kB)
1616 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1616 (56,8 kB)
1615 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1615 (60,5 kB)

< Dziennik nr 220

Dziennik nr 222 >