Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 220

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (470,2 kB)

< Dziennik nr 219

Dziennik nr 221 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1614 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. sygn. akt P 31/05 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1614 (1,5 MB)
1613 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2006 r. sygn. akt K 47/04 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1613 (439,7 kB)
1612 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2006 r. sygn. akt SK 66/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1612 (442,6 kB)
1611 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1611 (800,9 kB)
1610 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1610 (443,9 kB)
1609 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1609 (443,6 kB)
1608 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1608 (529,7 kB)
1607 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1607 (444,6 kB)
1606 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1606 (493,0 kB)
1605 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2006 r. uchylające rozporządzenie wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1605 (439,9 kB)
1604 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1604 (439,9 kB)
1603 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1603 (522,5 kB)
1602 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1602 (444,1 kB)
1601 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1601 (456,0 kB)
1600 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1600 (491,4 kB)

< Dziennik nr 219

Dziennik nr 221 >