Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 208

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (87,0 kB)

< Dziennik nr 207

Dziennik nr 209 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1543 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu udzielania pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1543 (1,1 MB)
1542 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1542 (80,4 kB)
1541 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1541 (127,9 kB)
1540 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1540 (72,9 kB)
1539 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1539 (83,9 kB)
1538 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1538 (57,1 kB)
1537 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1537 (72,7 kB)
1536 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1536 (56,8 kB)
1535 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1535 (56,8 kB)
1534 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1534 (57,3 kB)
1533 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o ratyfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 roku, oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1533 (57,3 kB)
1532 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1532 (61,1 kB)
1531 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1531 (106,2 kB)

< Dziennik nr 207

Dziennik nr 209 >