Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 190

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (101,8 kB)

< Dziennik nr 189

Dziennik nr 191 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1409 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r. sygn. akt P 3/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1409 (1,1 MB)
1408 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1408 (57,0 kB)
1407 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1407 (57,0 kB)
1406 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1406 (69,2 kB)
1405 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1405 (64,5 kB)
1404 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia funkcjonariuszy do dyspozycji Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1404 (60,5 kB)
1403 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1403 (56,9 kB)
1402 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1402 (61,8 kB)
1401 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1401 (57,4 kB)
1400 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1400 (57,3 kB)
1399 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1399 (101,8 kB)

< Dziennik nr 189

Dziennik nr 191 >