Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 186

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (102,1 kB)

< Dziennik nr 185

Dziennik nr 187 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1380 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. sygn. akt K 30/05 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1380 (1,1 MB)
1379 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2006 r. sygn. akt SK 34/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1379 (56,8 kB)
1378 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1378 (450,4 kB)
1377 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1377 (247,1 kB)
1376 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2006 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1376 (57,2 kB)
1375 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1375 (59,9 kB)
1374 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1374 (305,3 kB)
1373 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1373 (57,7 kB)
1372 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1372 (60,2 kB)
1371 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1371 (192,7 kB)
1370 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1370 (194,0 kB)
1369 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1369 (75,3 kB)
1368 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1368 (72,1 kB)
1367 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1367 (56,4 kB)
1366 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających w 2006 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1366 (56,4 kB)

< Dziennik nr 185

Dziennik nr 187 >