Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 183

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (86,1 kB)

< Dziennik nr 182

Dziennik nr 184 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1363 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 września 2006 r. sygn. akt K 45/04 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1363 (129,2 kB)
1362 Rozporządzenie Mnistra Środowiska z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1362 (57,3 kB)
1361 Rozporządzenie Mnistra Gospodarki z dnia 23 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1361 (117,9 kB)
1360 Rozporządzenie Mnistra Finansów z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1360 (56,8 kB)
1359 Rozporządzenie Mnistra Finansów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1359 (57,4 kB)
1358 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1358 (60,6 kB)
1357 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1357 (60,3 kB)
1356 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1356 (57,1 kB)
1355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1355 (94,5 kB)
1354 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1354 (78,5 kB)
1353 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1353 (125,1 kB)

< Dziennik nr 182

Dziennik nr 184 >