Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 181

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (85,9 kB)

< Dziennik nr 180

Dziennik nr 182 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1337 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 września 2006 r. sygn. akt K 1/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1337 (109,4 kB)
1336 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli poziomów zanieczyszczeń oraz przygotowywania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1336 (57,1 kB)
1335 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1335 (98,0 kB)
1334 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1334 (58,5 kB)
1333 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1333 (63,2 kB)
1332 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1332 (59,9 kB)
1331 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej beczek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1331 (115,0 kB)
1330 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie projektów wspieranych przez Fundusz Spójności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1330 (107,5 kB)
1329 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2006 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1329 (164,8 kB)
1328 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1328 (60,2 kB)
1327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1327 (57,4 kB)
1326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1326 (57,6 kB)

< Dziennik nr 180

Dziennik nr 182 >