Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 174

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (110,8 kB)

< Dziennik nr 173

Dziennik nr 175 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1284 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1284 (152,3 kB)
1283 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1283 (62,2 kB)
1282 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1282 (61,6 kB)
1281 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1281 (61,5 kB)
1280 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1280 (78,9 kB)
1279 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1279 (78,7 kB)
1278 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1278 (61,1 kB)
1277 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1277 (61,5 kB)
1276 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1276 (61,5 kB)
1275 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1275 (61,6 kB)
1274 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1274 (63,9 kB)
1273 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1273 (64,2 kB)
1272 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1272 (60,5 kB)
1271 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1271 (59,7 kB)
1270 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1270 (59,7 kB)
1269 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1269 (63,0 kB)
1268 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1268 (63,1 kB)
1267 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1267 (75,1 kB)
1266 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1266 (76,0 kB)
1265 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1265 (61,7 kB)
1264 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1264 (61,6 kB)
1263 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1263 (64,8 kB)
1262 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1262 (61,2 kB)
1261 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie stanowisk w Służbie Wywiadu Wojskowego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na których przysługuje prawo do urlopu dodatkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1261 (58,4 kB)
1260 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie stanowisk w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na których przysługuje prawo do urlopu dodatkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1260 (58,5 kB)
1259 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnionych ze służby Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1259 (58,5 kB)
1258 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1258 (63,4 kB)
1257 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1257 (65,6 kB)
1256 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1256 (64,8 kB)
1255 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1255 (58,3 kB)
1254 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1254 (63,2 kB)
1253 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1253 (63,6 kB)
1252 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1252 (63,6 kB)
1251 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1251 (356,8 kB)
1250 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1250 (359,5 kB)
1249 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1249 (64,0 kB)
1248 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1248 (61,0 kB)
1247 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Wywiadu Wojskowego informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1247 (57,9 kB)
1246 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Kontrwywiadu Wojskowego informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1246 (57,9 kB)

< Dziennik nr 173

Dziennik nr 175 >