Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 17

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (84,5 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
141 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2006 r. sygn. akt K 21/05 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 141 (86,4 kB)
140 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2006 r. o sprostowaniu błędu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 140 (86,4 kB)
139 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 139 (55,6 kB)
138 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 138 (59,5 kB)
137 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 137 (62,1 kB)
136 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 136 (85,2 kB)
135 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 135 (80,0 kB)
134 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 134 (140,8 kB)
133 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wierzbinek w województwie wielkopolskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 133 (62,2 kB)
132 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jedwabnego w województwie podlaskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 132 (58,6 kB)
131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 131 (58,0 kB)
130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 130 (57,9 kB)
129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 129 (62,6 kB)
128 Ustawa z dnia 27 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 128 (55,5 kB)
127 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 127 (100,4 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >