Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 164

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (87,2 kB)

< Dziennik nr 163

Dziennik nr 165 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1168 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2006 r. sygn. akt P 2/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1168 (63,6 kB)
1167 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2006 r. sygn. akt U 7/05 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1167 (57,4 kB)
1166 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 września 2006 r. sygn. akt SK 14/05 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1166 (60,0 kB)
1165 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. sygn. akt P 6/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1165 (56,5 kB)
1164 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. sygn. akt K 25/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1164 (56,9 kB)
1163 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamówień publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1163 (278,7 kB)
1162 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1162 (60,6 kB)
1161 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1161 (106,8 kB)
1160 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1160 (57,7 kB)
1159 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1159 (338,5 kB)
1158 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1158 (56,9 kB)
1157 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1157 (176,7 kB)
1156 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1156 (60,4 kB)
1155 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1155 (57,0 kB)
1154 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1154 (127,8 kB)
1153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2007 r. na rzecz obrony Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1153 (57,0 kB)
1152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1152 (57,0 kB)

< Dziennik nr 163

Dziennik nr 165 >