Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 144

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (85,6 kB)

< Dziennik nr 143

Dziennik nr 145 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1049 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1049 (1010,8 kB)
1048 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1048 (68,8 kB)
1047 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1047 (60,5 kB)
1046 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1046 (104,0 kB)
1045 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1045 (134,6 kB)
1044 Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy — Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o prokuraturze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1044 (72,3 kB)
1043 Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1043 (147,0 kB)
1042 Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1042 (58,1 kB)
1041 Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1041 (62,4 kB)
1040 Ustawa z dnia 8 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1040 (65,1 kB)
1039 Ustawa z dnia 8 czerwca 2006 r. o ratyfikacji Konwencji, sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1039 (57,2 kB)

< Dziennik nr 143

Dziennik nr 145 >