Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 142

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (87,1 kB)

< Dziennik nr 141

Dziennik nr 143 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1026 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2006 r. sygn. akt SK 43/04 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1026 (152,7 kB)
1025 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1025 (57,0 kB)
1024 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1024 (274,3 kB)
1023 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1023 (86,4 kB)
1022 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1022 (771,4 kB)
1021 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez pracowników urzędów miar Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1021 (182,6 kB)
1020 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1020 (646,2 kB)
1019 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1019 (64,4 kB)
1018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego niezbędnej pomocy przez instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz obywateli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1018 (64,1 kB)
1017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1017 (68,6 kB)
1016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1016 (60,3 kB)
1015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1015 (60,4 kB)
1014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 1014 (123,5 kB)

< Dziennik nr 141

Dziennik nr 143 >