Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 137

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (86,4 kB)

< Dziennik nr 136

Dziennik nr 138 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
985 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. o sprostowaniu błędu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 985 (63,7 kB)
984 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 984 (2,3 MB)
983 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 983 (57,9 kB)
982 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o wyznaczenie na stanowisko służbowe, mianowanie na funkcjonariusza albo zatrudnienie w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 982 (765,9 kB)
981 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 981 (555,7 kB)
980 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 980 (555,5 kB)
979 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 979 (555,2 kB)
978 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 978 (556,9 kB)
977 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 977 (56,4 kB)
976 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 976 (56,4 kB)
975 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 975 (66,3 kB)
974 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 974 (68,9 kB)
973 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie warunków przyznawania i zmiany premii funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjego, właściwości przełożonych oraz trybu postępowania w tych sprawach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 973 (56,9 kB)
972 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 972 (64,4 kB)
971 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 971 (68,2 kB)

< Dziennik nr 136

Dziennik nr 138 >