Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 136

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (85,5 kB)

< Dziennik nr 135

Dziennik nr 137 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
970 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2006 r. sygn. akt K 40/05 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 970  (1,1 MB)
969 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 969  (95,3 kB)
968 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 968  (505,2 kB)
967 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w zakresie działania „Wsparcie doradztwa rolniczego” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 967  (571,6 kB)
966 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie połączenia Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG” i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Górniczego „BUDOKOP” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 966  (60,7 kB)
965 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 965  (57,5 kB)
964 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 964  (484,8 kB)
963 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości i trybu postępowania w sprawach ich wypłacania oraz dokonywania potrąceń z tych należności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 963  (64,1 kB)
962 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Przemysława Gosiewskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 962  (104,3 kB)

< Dziennik nr 135

Dziennik nr 137 >