Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 127

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (85,6 kB)

< Dziennik nr 126

Dziennik nr 128 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
892 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 892 (1011,4 kB)
891 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 891 (57,8 kB)
890 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 890 (61,2 kB)
889 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 889 (84,0 kB)
888 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 888 (72,5 kB)
887 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 887 (61,1 kB)
886 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 886 (106,2 kB)
885 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 885 (57,4 kB)
884 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Wywiadu skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 884 (61,0 kB)
883 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 883 (61,1 kB)
882 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 882 (79,9 kB)

< Dziennik nr 126

Dziennik nr 128 >