Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 120

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (102,2 kB)

< Dziennik nr 119

Dziennik nr 121 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
833 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 833 (1,6 MB)
832 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 832 (57,2 kB)
831 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 831 (249,9 kB)
830 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytyłu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 830 (57,1 kB)
829 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2006 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 829 (56,9 kB)
828 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 828 (56,9 kB)
827 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 827 (57,1 kB)
826 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 826 (60,2 kB)
825 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 825 (56,8 kB)
824 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 824 (61,1 kB)
823 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 823 (64,3 kB)
822 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o ratyfikacji Poprawionego Artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW), który został przyjęty przez Państwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w dniu 21 grudnia 2001 r. w Genewie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 822 (102,2 kB)

< Dziennik nr 119

Dziennik nr 121 >