Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 12

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (102,7 kB)

< Dziennik nr 11

Dziennik nr 13 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
81 Rozporządzenie Ministra Transportu iBudownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 81 (121,3 kB)
80 Rozporządzenie Ministra Transportu iBudownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 80 (36,5 kB)
79 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych zzamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 79 (36,9 kB)
78 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 78 (33,7 kB)
77 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 23 stycznia 2006 r. wsprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 77 (2,0 MB)
76 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie wsrawie wzorów umów odofinansowanie projektów realizowanych wramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 76 (31,2 kB)
75 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2006 r. wsprawie orzekania oinwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów irencistów wojskowych, atakże właściwości itrybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 75 (75,9 kB)
74 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 74 (35,4 kB)
73 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie iroboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 73 (60,2 kB)
72 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 72 (31,4 kB)
71 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 71 (36,0 kB)
70 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 70 (31,0 kB)
69 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 69 (36,1 kB)
68 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 68 (35,4 kB)
67 Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 67 (31,0 kB)
66 Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy — Kodeks postępowania cywilnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 66 (42,2 kB)
65 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 65 (30,3 kB)
64 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 64 (34,4 kB)
63 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 63 (71,1 kB)
62 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. ozmianie ustawy ozasadach uznawania nabytych wpaństwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 62 (59,2 kB)
61 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 61 (42,9 kB)

< Dziennik nr 11

Dziennik nr 13 >