Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2006 r. separator

Nr 107

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (87,6 kB)

< Dziennik nr 106

Dziennik nr 108 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
737 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 737 (84,1 kB)
736 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 736 (56,8 kB)
735 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 735 (56,8 kB)
734 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 734 (60,4 kB)
733 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 733 (56,9 kB)
732 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości diet dla członków Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 732 (56,9 kB)
731 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 731 (59,9 kB)
730 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2006 r. — Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 730 (85,8 kB)
729 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 729 (64,4 kB)
728 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 728 (57,8 kB)
727 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 727 (441,6 kB)
726 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 726 (193,9 kB)
725 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2006/2007 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 725 (60,5 kB)
724 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 724 (57,5 kB)
723 Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 723 (60,6 kB)
722 Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 722 (60,6 kB)
721 Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2006 pozycja 721 (77,3 kB)

< Dziennik nr 106

Dziennik nr 108 >