Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2005 r. separator

Nr 266

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (68,0 kB)

< Dziennik nr 265

Dziennik nr 267 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2250 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2250 (122,3 kB)
2249 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2249 (35,2 kB)
2248 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2248 (33,6 kB)
2247 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2247 (44,7 kB)
2246 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2246 (38,3 kB)
2245 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2245 (33,8 kB)
2244 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2244 (37,3 kB)
2243 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2243 (40,7 kB)
2242 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2242 (493,8 kB)
2241 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2241 (33,1 kB)
2240 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2240 (33,6 kB)
2239 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2239 (33,8 kB)
2238 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2238 (37,0 kB)
2237 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2237 (39,8 kB)
2236 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2236 (33,6 kB)
2235 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2235 (33,4 kB)
2234 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2234 (37,3 kB)
2233 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2233 (33,2 kB)
2232 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2232 (43,0 kB)
2231 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2231 (73,6 kB)
2230 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2230 (67,4 kB)

< Dziennik nr 265

Dziennik nr 267 >