Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2005 r. separator

Nr 265

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (66,5 kB)

< Dziennik nr 264

Dziennik nr 266 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2229 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2229 (274,6 kB)
2228 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2228 (1,9 MB)
2227 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2227 (51,3 kB)
2226 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2226 (43,0 kB)
2225 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2225 (34,0 kB)
2224 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2224 (37,4 kB)
2223 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2223 (40,5 kB)
2222 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych oraz szczepień profilaktycznych, którym podlegają funkcjonariusze Straży Granicznej w związku z pełnieniem służby w kontyngencie, a także turnusów leczniczo-profilaktycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2222 (69,2 kB)
2221 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie ,,Instytut Mleczarstwa’’ w Warszawie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2221 (37,7 kB)
2220 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2220 (51,9 kB)
2219 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2219 (33,3 kB)
2218 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2218 (211,8 kB)
2217 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2217 (45,2 kB)
2216 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2216 (37,9 kB)
2215 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2215 (1,8 MB)
2214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2214 (516,8 kB)
2213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2213 (39,3 kB)
2212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2212 (45,7 kB)
2211 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2005 pozycja 2211 (37,9 kB)

< Dziennik nr 264

Dziennik nr 266 >