Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2004 r. separator

Nr 286

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (57,1 kB)

< Dziennik nr 285

Dziennik dla roku 2005, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2889 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2889 (362,6 kB)
2888 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2888 (31,4 kB)
2887 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie świadectw zdrowia bydła, świń, owiec i kóz będących przedmiotem handlu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2887 (30,8 kB)
2886 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu zwierzętami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2886 (30,8 kB)
2885 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2004/2005 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2885 (36,6 kB)
2884 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2884 (53,6 kB)
2883 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2883 (32,1 kB)
2882 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej dochodami własnymi na wydatki związane z prowadzeniem poboru podatków i egzekucji administracyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2882 (36,9 kB)
2881 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2881 (36,6 kB)
2880 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2880 (472,3 kB)
2879 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2879 (44,3 kB)
2878 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2878 (57,1 kB)
2877 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2877 (32,3 kB)
2876 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ruda-Huta w województwie lubelskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2876 (32,3 kB)
2875 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2875 (30,0 kB)
2874 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2874 (146,1 kB)
2873 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2873 (31,8 kB)
2872 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2872 (42,7 kB)
2871 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2871 (49,8 kB)
2870 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2870 (52,7 kB)

< Dziennik nr 285

Dziennik dla roku 2005, numer 1 >