Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2004 r. separator

Nr 285

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (144,4 kB)

< Dziennik nr 284

Dziennik nr 286 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2869 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. wsprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2869 (116,2 kB)
2868 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2868 (55,8 kB)
2867 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2867 (51,5 kB)
2866 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. wsprawie nazw isiedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2866 (121,7 kB)
2865 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2865 (56,3 kB)
2864 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2864 (58,5 kB)
2863 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania iwzoru wniosku odofinansowanie realizacji projektu wramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w zakresie działania „Scalanie gruntów” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2863 (972,9 kB)
2862 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania iwzoru wniosku odofinansowanie realizacji projektu wramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w zakresie działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2862 (1,9 MB)
2861 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania iwzoru wniosku odofinansowanie realizacji projektu wramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” wzakresie działania „Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2861 (778,7 kB)
2860 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2004 r. wsprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu izasad wynagradzania jej członków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2860 (55,7 kB)
2859 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2859 (54,2 kB)
2858 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2858 (50,7 kB)
2857 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2857 (76,1 kB)
2856 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2856 (194,0 kB)
2855 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2855 (64,1 kB)
2854 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2854 (71,5 kB)
2853 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2853 (59,6 kB)
2852 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2852 (51,1 kB)
2851 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2851 (6,0 MB)
2850 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2850 (55,2 kB)
2849 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych wbadaniach statystycznych ustalonych wprogramie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2849 (90,8 kB)
2848 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych iświadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa ipracowników wojska zatrudnionych wjednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2848 (51,2 kB)
2847 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2847 (196,7 kB)

< Dziennik nr 284

Dziennik nr 286 >