Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2004 r. separator

Nr 283

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (145,9 kB)

< Dziennik nr 282

Dziennik nr 284 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2842 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2842 (2,9 MB)
2841 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2841 (55,1 kB)
2840 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2840 (55,3 kB)
2839 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2839 (243,0 kB)
2838 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2838 (51,2 kB)
2837 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2005 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2837 (54,6 kB)
2836 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2836 (55,2 kB)
2835 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2835 (1,3 MB)
2834 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta—rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2834 (51,9 kB)
2833 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2833 (51,9 kB)
2832 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2832 (136,7 kB)
2831 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2831 (433,6 kB)
2830 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2830 (51,0 kB)
2829 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2829 (331,1 kB)
2828 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2828 (50,8 kB)
2827 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wzorów zaświadczeń omiejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2827 (464,9 kB)
2826 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2826 (50,7 kB)
2825 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2825 (55,0 kB)
2824 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. wsprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2824 (3,5 MB)
2823 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu wpłat należności z tytułu wprowadzenia do obrotu substancji nowej bez wymaganego zgłoszenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2823 (51,2 kB)
2822 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych idyrektorów izb skarbowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2822 (50,7 kB)
2821 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2821 (50,8 kB)
2820 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2820 (50,8 kB)
2819 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2819 (50,5 kB)
2818 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2818 (50,5 kB)
2817 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2817 (51,5 kB)
2816 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2004 pozycja 2816 (51,8 kB)

< Dziennik nr 282

Dziennik nr 284 >