Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 97

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (84,8 kB)

< Dziennik nr 96

Dziennik nr 98 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
894 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2003 r. sygn. akt SK 21/02 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 894 (86,3 kB)
893 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 893 (69,9 kB)
892 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie wzoru certyfikatu akredytacyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 892 (223,5 kB)
891 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 891 (200,1 kB)
890 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 890 (62,5 kB)
889 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki dla cudzoziemców i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach i aresztach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 889 (61,8 kB)
888 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 888 (57,4 kB)
887 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 887 (57,4 kB)
886 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 886 (58,3 kB)
885 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 885 (58,3 kB)
884 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w roślinach, u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 884 (21,9 MB)
883 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 883 (271,6 kB)
882 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych itrybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 882 (58,7 kB)
881 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 881 (350,1 kB)
880 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać materialne miary długości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 880 (77,3 kB)
879 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 879 (74,9 kB)

< Dziennik nr 96

Dziennik nr 98 >