Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 90

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (73,6 kB)

< Dziennik nr 89

Dziennik nr 91 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
855 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2003 r. wsprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 855 (71,0 kB)
854 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. wsprawie sposobu prowadzenia rejestrów zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz sporządzania raportów ozarejestrowanych przypadkach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 854 (374,4 kB)
853 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 853 (904,2 kB)
852 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 852 (91,8 kB)
851 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. wsprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Braci Chrystusa Cierpiącego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 851 (58,9 kB)
850 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie kontroli przez organy celne przywożonych zzagranicy iprzewożonych psów ikotów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 850 (60,1 kB)
849 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 849 (94,4 kB)
848 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. wsprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 848 (82,3 kB)
847 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie ośrodków szkoleniowych dla członków załóg statków morskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 847 (58,9 kB)
846 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów iegzaminów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 846 (15,2 MB)
845 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. ozmianie ustawy ozawodzie lekarza oraz ustawy ozmianie ustawy ozawodzie lekarza oraz ozmianie innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 845 (88,2 kB)
844 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy zprzyczyn niedotyczących pracowników Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 844 (88,1 kB)

< Dziennik nr 89

Dziennik nr 91 >