Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 86

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (86,7 kB)

< Dziennik nr 85

Dziennik nr 87 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
804 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji ikonsumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 804 (249,5 kB)
803 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. wsprawie wzorów świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 803 (862,8 kB)
802 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 802 (773,5 kB)
801 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2003 r. wsprawie wzoru księgi chorób zakaźnych zwierząt, wzorów raportów oraz sposobów przekazywania informacji owystępowaniu chorób zakaźnych zwierząt Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 801 (1,6 MB)
800 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2003 r. wsprawie wielkości współczynników korygujących Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 800 (65,7 kB)
799 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2003 r. wsprawie ograniczeń, zakazów iwarunków obrotu lub stosowania substancji ipreparatów niebezpiecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 799 (65,7 kB)
798 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie profili kształcenia ogólnozawodowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 798 (59,9 kB)
797 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. wsprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariusza Agencji Wywiadu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 797 (67,9 kB)
796 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 796 (66,4 kB)
795 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do dyspozycji Szefa Agencji Wywiadu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 795 (59,7 kB)
794 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. wsprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 794 (1,7 MB)
793 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 793 (66,3 kB)
792 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. wsprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad itrybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby wAgencji Wywiadu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 792 (1,8 MB)
791 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie uposażenia iinnych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 791 (60,2 kB)
790 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. wsprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych ijednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa iobronności państwa, atakże spółek realizujących obrót zzagranicą towarami, technologiami iusługami oznaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju ibezpieczeństwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 790 (64,9 kB)
789 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. otransporcie kolejowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 789 (162,1 kB)

< Dziennik nr 85

Dziennik nr 87 >