Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 83

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (123,0 kB)

< Dziennik nr 82

Dziennik nr 84 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
773 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r. sygn. akt SK 24/02 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 773 (66,7 kB)
772 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2003 r. sygn. akt K18/02 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 772 (133,2 kB)
771 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. owynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych wdniu 27 kwietnia 2003 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 771 (143,1 kB)
770 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. wsprawie trybu udostępniania Narodowemu Funduszowi Zdrowia do kontroli recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych ztym informacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 770 (76,7 kB)
769 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. wsprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach oumieszczenie leku lub wyrobu medycznego wwykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu iterminów ich rozpatrywania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 769 (1,4 MB)
768 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. wsprawie kryteriów kwalifikacji leków oróżnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 768 (59,8 kB)
767 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 767 (63,9 kB)
766 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 8 maja 2003 r. wsprawie ustanowienia dopłaty do wywozu odtłuszczonego mleka wproszku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 766 (60,5 kB)
765 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2003 r. wsprawie wzoru sprawozdania wskazującego rodzaj, zakres i wysokość poniesionych przez operatorów telekomunikacyjnych nakładów inwestycyjnych oraz wykazu składanej znim dokumentacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 765 (911,9 kB)
764 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz członkom ich rodzin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 764 (535,8 kB)
763 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. wsprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 763 (75,7 kB)
762 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 762 (82,7 kB)
761 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 761 (85,4 kB)
760 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków ichorób pozostających wzwiązku ze służbą wojskową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 760 (106,6 kB)
759 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych iwychowawczych oraz ustawy ofunduszu alimentacyjnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 759 (65,6 kB)
758 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ozmianie ustawy oporęczeniach igwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 758 (60,5 kB)

< Dziennik nr 82

Dziennik nr 84 >