Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 80

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (123,8 kB)

< Dziennik nr 79

Dziennik nr 81 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
733 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz trybu potwierdzania tego skierowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 733 (734,3 kB)
732 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 732 (230,0 kB)
731 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 731 (65,1 kB)
730 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 730 (60,0 kB)
729 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu „Ognisko Światła i Miłości” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 729 (61,0 kB)
728 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 728 (73,2 kB)
727 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 727 (66,9 kB)
726 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 726 (75,2 kB)
725 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 725 (146,7 kB)
724 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzonego w celu uznania nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 724 (66,8 kB)
723 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 723 (63,6 kB)
722 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Przytoczna w województwie lubuskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 722 (65,0 kB)
721 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 721 (114,9 kB)
720 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 720 (110,6 kB)
719 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 719 (73,9 kB)
718 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 718 (177,1 kB)
717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 717 (181,8 kB)
716 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 716 (58,0 kB)
715 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 715 (58,0 kB)

< Dziennik nr 79

Dziennik nr 81 >