Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 78

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (336,4 kB)

< Dziennik nr 77

Dziennik nr 79 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
713 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 4 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Czeskiej ozmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 713 (230,7 kB)
712 Porozumienie z dnia 4 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 712 (223,6 kB)
711 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Pracy iPolityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej aMinistrem Pracy iSpraw Socjalnych Republiki Czeskiej wsprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 711 (246,0 kB)
710 Porozumienie między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzone w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 710 (259,3 kB)
709 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2002 r. wsprawie mocy obowiązującej Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 709 (273,2 kB)
708 Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 708 (16,6 MB)
707 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 707 (231,2 kB)
706 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 706 (5,9 MB)
705 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 2002 r. wsprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego, sporządzonego w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r., ustalającego porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa, odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 705 (382,0 kB)
704 Protokół dodatkowy, sporządzony w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r., ustalający porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 704 (1,6 MB)
703 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 703 (199,3 kB)
702 Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 702 (4,0 MB)
701 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej, przyjętego w dniu 30 września 1977 r. w Montrealu, Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 701 (201,3 kB)
700 Protokół przyjęty w Montrealu dnia 30 września 1977 r., dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 700 (535,5 kB)
699 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzonego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 699 (193,8 kB)
698 Porozumienie między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzone w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 698 (821,1 kB)
697 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. wsprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Brnie dnia 11 września 1995 r. Porozumienia uzupełniającego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 697 (193,7 kB)
696 Porozumienie uzupełniające sporządzone w Brnie dnia 11 września 1995 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 696 (457,1 kB)
695 Oświadczenie rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu Umowy owolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską aRepubliką Litewską, sporządzonej wWarszawie dnia 13 grudnia 2000 r., wsprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 695 (296,2 kB)
694 Decyzja Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r., w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 694 (1,9 MB)
693 Oświadczenie rządowe z dnia 13 maja 2002 r. wsprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską aUkrainą wsprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 693 (194,5 kB)
692 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 692 (5,1 MB)
691 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu wsprawie unikania podwójnego opodatkowania izapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 691 (193,7 kB)
690 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 690 (6,0 MB)
689 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 689 (193,3 kB)
688 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, sporządzona w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 688 (859,9 kB)

< Dziennik nr 77

Dziennik nr 79 >