Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 63

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (87,5 kB)

< Dziennik nr 62

Dziennik nr 64 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
591 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. o sprostowaniu błędów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 591 (90,2 kB)
590 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2003 r. sygn. akt P 7/02 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 590 (60,2 kB)
589 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. wsprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki ipołożnej podstawowej opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 589 (72,1 kB)
588 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 588 (61,1 kB)
587 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. wsprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 587 (68,0 kB)
586 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. wsprawie mocy obowiązującej Konwencji oprawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzonej wHadze dnia 4 maja 1971 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 586 (66,7 kB)
585 Konwencja oprawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona wHadze dnia 4 maja 1971 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 585 (110,4 kB)
584 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. wsprawie mocy obowiązującej Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów iusług dla celów rejestracji znaków, podpisanego wNicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego wSztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 584 (65,2 kB)
583 Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane wSztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. iwGenewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 583 (5,3 MB)
582 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 2002 r. wsprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej IX Porozumieniem wykonawczym sporządzonym w Warszawie dnia 13września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Austrii orealizacji wlatach 2002—2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową aRepubliką Austrii owspółpracy kulturalnej inaukowej, podpisanej wWiedniu dnia 14 czerwca 1972 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 582 (60,2 kB)
581 IX Porozumienie wykonawcze sporządzone w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002—2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 581 (4,7 MB)
580 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 2002 r. wsprawie mocy obowiązującej Porozumienia strasburskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzonego wStrasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienionego następnie dnia 28 września 1979 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 580 (71,5 kB)
579 Porozumienie strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzone wStrasburgu dnia 24 marca 1971 r. izmienione następnie dnia 28 września 1979r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 579 (3,3 MB)
578 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 2002 r. wsprawie prowizorycznego stosowania Protokołu dodatkowego nr 11 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego wBukareszcie dnia 16 listopada 2001 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 578 (60,8 kB)

< Dziennik nr 62

Dziennik nr 64 >