Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 62

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (360,3 kB)

< Dziennik nr 61

Dziennik nr 63 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
577 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 13/02 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 577 (241,4 kB)
576 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 46/01 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 576 (230,0 kB)
575 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. wsprawie wykazu ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 575 (226,1 kB)
574 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 574 (806,4 kB)
573 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie delegowania funkcjonariuszy Służby Więziennej do pełnienia służby poza Służbą Więzienną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 573 (234,0 kB)
572 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy ipracowników Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 572 (230,5 kB)
571 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli, zakresu badań oraz zasady ich finansowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 571 (234,9 kB)
570 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych wpaszach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 570 (1,7 MB)
569 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie wykazu substancji szkodliwie wpływających na zdrowie zwierząt, jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego iśrodowisko Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 569 (230,3 kB)
568 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. wsprawie przypadków, wktórych żołnierze w czynnej służbie wojskowej są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak ioznak wojskowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 568 (226,9 kB)
567 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych wzwiązku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób ischorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 567 (1,7 MB)
566 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych wzwiązku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 566 (1,2 MB)
565 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 565 (521,9 kB)
564 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2003 r. wsprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży ochrony kolei są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad isposobu wydawania upoważnień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 564 (227,3 kB)
563 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. wsprawie sieci dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy ookreślonych parametrach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 563 (1,9 MB)
562 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. wsprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 562 (394,7 kB)
561 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2003 r. wsprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym ipłatników składek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 561 (233,3 kB)
560 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich ipowiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 560 (230,9 kB)
559 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków itrybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej odotacje zbudżetu państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 559 (237,9 kB)
558 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków itrybu występowania uczelni niepaństwowej odotacje zbudżetu państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 558 (238,8 kB)
557 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 26 marca 2003 r. wsprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe wroku akademickim 2003/2004 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 557 (226,7 kB)
556 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 26 marca 2003 r. wsprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wpaństwowej uczelni zawodowej wroku akademickim 2003/2004 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 556 (226,7 kB)

< Dziennik nr 61

Dziennik nr 63 >