Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 61

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (123,3 kB)

< Dziennik nr 60

Dziennik nr 62 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
555 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2003 r. sygn. akt U10/01 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 555 (43,1 kB)
554 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2003 r. sygn. akt P14/01 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 554 (35,5 kB)
553 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała iodzieży cudzoziemców ubiegających się onadanie statusu uchodźcy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 553 (44,8 kB)
552 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 552 (49,8 kB)
551 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. wsprawie rodzajów badań lekarskich ilaboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 551 (254,6 kB)
550 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. wsprawie rodzajów badań lekarskich ilaboratoryjnych, którym podlegają kobiety wciąży inoworodki oraz osoby narażone na zakażenie przez kontakt zosobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 550 (40,8 kB)
549 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 549 (51,0 kB)
548 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, wktórych może być wydane pozwolenie na broń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 548 (35,9 kB)
547 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu wtych pomieszczeniach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 547 (48,2 kB)
546 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 21 marca 2003 r. wsprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 546 (30,8 kB)
545 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 545 (30,7 kB)
544 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych iwarunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni iamunicji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 544 (64,0 kB)
543 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu pasz leczniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 543 (278,7 kB)
542 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 542 (215,8 kB)
541 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie sposobu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i amunicji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 541 (30,1 kB)
540 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 19 marca 2003 r. wsprawie wzoru wniosku owydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 540 (381,0 kB)
539 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania ianulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 539 (300,4 kB)
538 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia ifunkcjonowania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 538 (35,4 kB)
537 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań iwydawania duplikatów, atakże zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 537 (56,3 kB)

< Dziennik nr 60

Dziennik nr 62 >