Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 6

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (421,4 kB)

< Dziennik nr 5

Dziennik nr 7 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
77 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 77 (391,8 kB)
76 Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 76 (680,2 kB)
75 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 75 (1,0 MB)
74 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 74 (388,7 kB)
73 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie zakresu i terminów informacji kwartalnych sporządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. dotyczących akcji i udziałów objętych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także wysokości prowizji z tytułu zarządzania i zbywania tych akcji i udziałów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 73 (375,2 kB)
72 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 72 (2,3 MB)
71 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, w których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 71 (2,0 MB)
70 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 70 (379,2 kB)
69 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 69 (400,0 kB)
68 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 68 (378,6 kB)
67 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu wydawania funkcjonariuszom finansowych organów dochodzenia i niefinansowych organów dochodzenia upoważnień do wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe oraz szczegółowych zasad ich wymierzania i sposobu uiszczania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 67 (373,1 kB)
66 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz kick-boxingu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 66 (613,0 kB)
65 Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 65 (417,9 kB)
64 Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 64 (407,6 kB)
63 Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 63 (378,6 kB)

< Dziennik nr 5

Dziennik nr 7 >