Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 59

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (272,4 kB)

< Dziennik nr 58

Dziennik nr 60 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
532 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2003 r. sygn. akt K 50/01 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 532 (211,7 kB)
531 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 531 (208,0 kB)
530 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancjii pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 530 (198,8 kB)
529 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 529 (617,6 kB)
528 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 528 (197,6 kB)
527 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinno spełniać urządzenie monitorowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 527 (201,7 kB)
526 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 526 (217,6 kB)
525 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Dziwnowie od strony lądu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 525 (207,7 kB)
524 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 524 (227,6 kB)
523 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 523 (198,6 kB)
522 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 522 (198,1 kB)
521 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 521 (197,1 kB)
520 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 520 (226,1 kB)
519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nienależących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 519 (204,5 kB)
518 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 518 (204,0 kB)
517 Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 517 (197,1 kB)
516 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 516 (197,1 kB)

< Dziennik nr 58

Dziennik nr 60 >