Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 55

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (75,3 kB)

< Dziennik nr 54

Dziennik nr 56 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
494 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków rady społecznej oraz regulaminu działania rady społecznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 494 (94,4 kB)
493 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. wsprawie sposobu ogłaszania opostępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania iodwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 493 (65,2 kB)
492 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 24 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wysokości iwarunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego wzamian za umundurowanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 492 (971,1 kB)
491 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 marca 2003 r. wsprawie zakresu, warunków i trybu wykonywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu zadań ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 491 (66,9 kB)
490 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu iwarunków przekraczania granicy państwowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 490 (61,1 kB)
489 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę wpostępowaniu cywilnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 489 (164,4 kB)
488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia limitu krajowego produkcji suszu paszowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 488 (140,7 kB)
487 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych, leków iskażeń promieniotwórczych uzwierząt żywych, wtkankach lub narządach zwierząt po uboju iwproduktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 487 (167,2 kB)
486 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie nakładu połowowego floty Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 486 (64,6 kB)
485 Rozporządzenie Ministra Intrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie „Elektromontaż” ” w Warszawie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 485 (59,4 kB)
484 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych surowców do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 484 (64,9 kB)
483 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 483 (64,6 kB)
482 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich ijednostek organizacyjnych banków, wramach których prowadzona jest działalność maklerska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 482 (64,9 kB)
481 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2003 r. wsprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 481 (83,3 kB)
480 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 480 (58,1 kB)
479 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. wsprawie określenia ceny interwencyjnej masła iodtłuszczonego mleka wproszku na okres od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 479 (58,1 kB)
478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. wsprawie określenia docelowej ceny mleka ozawartości tłuszczu 3,7% na okres od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 478 (58,1 kB)
477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. wsprawie opłat za korzystanie ze środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 477 (4,9 MB)
476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu wniektórych spółkach handlowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 476 (65,4 kB)

< Dziennik nr 54

Dziennik nr 56 >