Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 52

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (145,7 kB)

< Dziennik nr 51

Dziennik nr 53 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
468 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2003 r. sygn. akt SK 8/02 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 468 (94,3 kB)
467 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 467 (106,0 kB)
466 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 466 (61,1 kB)
465 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. wsprawie sposobu itrybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 465 (72,5 kB)
464 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Głównego Lekarza Weterynarii systemu numeracji dla zakładów oraz podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 464 (66,1 kB)
463 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 463 (60,0 kB)
462 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przeprowadzania ochronnych szczepień zwierząt przeciwko określonym chorobom zakaźnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 462 (60,4 kB)
461 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 461 (90,8 kB)
460 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 460 (61,1 kB)
459 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat portowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 459 (60,0 kB)
458 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 458 (60,0 kB)
457 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 457 (60,3 kB)
456 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie rodzajów amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może następować na podstawie zgody ministra właściwego do spraw gospodarki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 456 (58,2 kB)
455 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 455 (1,3 MB)
454 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. wsprawie terminów płatności uposażenia iinnych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 454 (67,0 kB)
453 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do dyspozycji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 453 (66,6 kB)
452 Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 452 (72,3 kB)
451 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 451 (107,9 kB)
450 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 450 (144,7 kB)
449 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. ostopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych imundurach górniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 449 (70,3 kB)

< Dziennik nr 51

Dziennik nr 53 >