Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 50

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (232,8 kB)

< Dziennik nr 49

Dziennik nr 51 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
439 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2003 r. wsprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zorganami celnymi wzakresie granicznej kontroli sanitarnej żywności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 439 (95,1 kB)
438 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. wsprawie określenia progów wielkości obrotu substancjami nowymi oraz zakresu irodzaju badań wymaganych po przekroczeniu tych progów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 438 (73,8 kB)
437 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. wsprawie szczegółowych danych wymaganych wdokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka iśrodowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 437 (123,8 kB)
436 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. wsprawie szczegółowych danych, które producent lub importer przedstawia Inspektorowi do Spraw Substancji iPreparatów Chemicznych w przypadku wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych substancji nowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 436 (66,4 kB)
435 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. wsprawie stawek opłat za udostępnianie informacji ośrodowisku ijego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 435 (60,8 kB)
434 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 19 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 434 (65,7 kB)
433 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 25 lutego 2003 r. wsprawie celów kultury fizycznej realizowanych wPolicji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej iBiurze Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 433 (66,5 kB)
432 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 lutego 2003 r. wsprawie nieodpłatnego przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcji iudziałów stanowiących własność Skarbu Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 432 (66,2 kB)
431 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2003 r. wsprawie mieszanek paszowych dietetycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 431 (4,0 MB)
430 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy wczynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd ipobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych wtych sprawach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 430 (387,3 kB)
429 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 429 (66,7 kB)
428 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 428 (65,7 kB)
427 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. wsprawie kwalifikacji zawodowych iskładu załóg statków żeglugi śródlądowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 427 (1,9 MB)
426 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze ikonserwacji urządzeń technicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 426 (68,6 kB)
425 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2003 r. wsprawie limitów odliczeń kwot wydatkowanych na zakup kas ozastosowaniu specjalnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 425 (62,0 kB)
424 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 424 (113,6 kB)
423 Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. oratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską aRepubliką Słowacką oułatwieniach wodprawie granicznej wruchu kolejowym idrogowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 423 (59,4 kB)
422 Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. oratyfikacji Traktatu WIPO oartystycznych wykonaniach ifonogramach, sporządzonego wGenewie dnia 20 grudnia 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 422 (59,4 kB)

< Dziennik nr 49

Dziennik nr 51 >